Stacks Image 9138
Stacks Image 9139

Waardebepaling


Het toekomstperspectief van Uw organisatie en daarmee de economische waarde, is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van uw Human Capital.
Niets nieuws onder de zon zult u zeggen; maar leveren uw mensen ook daadwerkelijk de toegevoegde waarde die nodig is om uw toekomstplannen te realiseren?

BRIC, professionals in economische waardebepaling en Mutters&Partners, gespecialiseerd in precisiewerk bij organisatieverbetering, hebben hun jarenlang opgebouwde
kennis en ervaring samengebundeld en doorvertaald naar een innovatief en nieuw concept.

Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde en beproefde technieken kunnen wij de economische waarde van uw onderneming snel en adequaat bepalen.

In onze aanpak gaan wij niet uit van klassieke rapportages, gebaseerd op boekhoudkundige cijfers uit het verleden.


In onze benadering is waardebepaling en het vergroten van de waarde van uw onderneming hoofdzakelijk gerelateerd aan uw toekomstvisie en de perspectieven die dit met zich meebrengt.

In de realisatie van deze perspectieven zijn de competenties en ondernemerskwaliteiten van uw mensen van cruciaal belang.

Veranderingen in onze samenleving gaan sneller dan ooit en dit brengt nieuwe en interessante eigentijdse uitdagingen met zich mee. Uitdagingen waarbinnen strategische en autonome groei
en overnames aan de orde van de dag zijn. Vraagstukken waarbinnen wij onze toegevoegde waarde graag met u delen.