Stacks Image 9047
Stacks Image 9048

Levert de ontwikkeling van uw potentieel echt een bijdrage aan het succes en rendement van uw onderneming?

Mutters en partners is de netwerkorganisatie die Cees Mutters meer dan 25 jaar geleden is gestart en die door de jaren heen een schat aan ervaring heeft opgebouwd in het ontwikkelen en uitvoeren van leer- en ontwikkeltrajecten.

Net als u stellen ook wij onszelf continu de vraag wat trainen en opleiden van Potentieel nu daadwerkelijk oplevert en bijdraagt aan het succes en rendement van uw onderneming. En waarschijnlijk net als u hebben we de ervaring dat dit doorgaans onvoldoende wordt aangetoond.

In onze huidige aanpak en werkwijze kiezen wij er dan ook voor constant een verbinding te leggen tussen leren en presteren. Vooraf wordt concreet vastgelegd en daarmee meetbaar gemaakt, wat het resultaat moet zijn op zowel individueel als op organisatie niveau. De praktijk als proeftuin in combinatie met korte trainingssessies is in onze visie de beste aanpak.

Onze ervaring bracht ons tot het inzicht dat ontwikkeling van menselijk potentieel en verandermanagement perfect hand in hand kunnen gaan. En op dat inzicht hebben we onze producten verder ontwikkeld en ingericht.

Producten enerzijds gericht op het behalen van concrete organisatieresultaten en anderzijds op het ontwikkelen van menselijk potentieel.

En alhoewel deze aanpak volstrekt logisch lijkt, is dit een regelrechte innovatie. De werelden van management development en businessmanagement ontmoeten elkaar. Kortom: een mes dat aan twee kanten snijdt.

Onze professionals

Stacks Image 341
Ilona Eichhorn
“Gelijk hebben is belangrijk, gelijk krijgen is een kunst”. Al negen jaar lang is Ilona gefascineerd door het verschil tussen een goede boodschap en de impact die deze boodschap maakt. Het is haar persoonlijke missie geworden om ervoor te zorgen dat mensen de tips, tools en technieken in huis hebben om ervoor te zorgen dat de boodschap sterkt overkomt, er goede argumenten gebruikt worden en men de regie kan houden tijdens discussies. Dit alles met als doel om te zorgen dat een idee/mening zorgt voor verandering.
Stacks Image 342
Rob Vermeer
Trainer, coach maar bovenal creatief specialist op het gebied van outdoor simulatieoefeningen als procesversneller op individueel- en groepsniveau. Zijn laagdrempeligheid en contactuele eigenschappen maken dat mensen zich snel bij hem thuis voelen. Rob is eigenaar van de sfeervolle accommodatie “Les Etables” in de Belgische Ardennen.
Stacks Image 343
Jan Reinder Rosing
Werkzaam bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als beleidsmedewerker, is filosoof, coach en Europees kampioen debatteren. Vroeg zich ooit af: “maar wat meen ik?”, toen hij net zo goed voor als tegen het recht op euthanasie kon pleiten. Jan Reinder stimuleert mensen op een uitgesproken natuurlijke en spontane wijze om effectiever voor hun mening op te komen.
Stacks Image 5017
Nathalie van Rooijen
Een doelgericht en gedreven coach die er naar streeft en er in slaagt alles boven water te halen om mensen in hun kracht te zetten. Ze doet dit door mensen in contact te brengen met waar het echt om gaat, waardoor dingen als vanzelf “op hun plek vallen”. Haar kennis en ervaring als bedrijfskundige en marketier, opgedaan in grote marktgerichte organisaties, in combinatie met haar gevoel voor mensen maken haar tot een professionele en veel gevraagde coach en begeleider van intervisie sessies.
Stacks Image 5020
Arnoud Meijer
Na zijn studie Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft Arnoud zich binnen diverse (management) functies (o.a. Logistiek, HRM, Finance) verder geprofessionaliseerd. Momenteel combineert hij één van zijn passies (vitaliteit) met het adviseurschap op het gebied van revitalisatie van organisaties.
Stacks Image 5023
Bob Kuit
Trainer en coach in hart en nieren. Weet bij mensen als geen ander snel tot de kern van de zaak te komen. In zijn directe aanpak laat hij mensen ervaren hoe zij vanuit hun eigen oorspronkelijkheid hun leidinggevende stijl kunnen effectueren. Bob heeft weinig woorden nodig om anderen te inspireren en enthousiasmeren en mee te krijgen in de wereld van loslaten en experimenteren met eigen gedrag. Zijn motto is: “Inzicht zonder handeling brengt geen verandering”.
Stacks Image 5026
Aad Storm
Een gedreven en gepassioneerde marketeer met veel ervaring in dienstenmarketing. Aad is sterk in het ontwikkelen van strategische visie en kan mensen met die visie op een natuurlijke manier inspireren en enthousiasmeren. Aad heeft zijn ervaring met name opgedaan in organisaties die te maken hadden met een extreme verandering in de markt zoals A2000, Telfort, Ben en Eneco. Tegenwoordig adviseert Aad organisaties op het gebied van marketingstrategie vanuit zijn bedrijf 10Beaufort.
Stacks Image 5029
Marieke Jellema
Is allround manager en executive coach met uitgebreide leidinggevende ervaring in verandermanagement en strategische adviesprocessen. Het geeft haar energie om samen met mensen zinvolle vernieuwingen door te voeren en resultaatgericht te werken. Haar passie voor duurzaamheid is daar een sprekend voorbeeld van. Toewijding, integriteit en onafhankelijkheid zijn voor haar belangrijke waarden. Marieke is gecertificeerd adviseur, coach en toezichthouder.
Stacks Image 5032
Ralph van Hof
Ralph van Hof is waarderingsdeskundige gespecialiseerd in technologiebedrijven en energie en heeft ruim 20 jaar directie ervaring. De economisch waarde van een onderneming is niet de boekhoudkundige waarde maar bestaat uit de inkomsten die een onderneming in de toekomst gaat verdienen. Alle goed bedoelde investeringen, plannen, budgeten hebben allen maar betekenis als die leiden tot economische waarde ontwikkeling en als de medewerkers in staat zijn om die plannen correct uit te voeren. Ralph is werktuigbouwkundig ingenieur en geregistreerd waarderingsdeskundige
Stacks Image 5035
Maarten van Berlo
Een vitaal mens straalt levenskracht uit en heeft energie. Fysiek en mentaal in goede conditie zijn is hiervoor een voorwaarde. Als Master sportfysiotherapeut en begeleider van diverse (top)sporters is Maarten zijn kennis steeds meer gaan inzetten in het bedrijfsleven. Wanneer je voelt dat je energie op begint te raken, allerlei gezondheidsklachten de kop op beginnen te steken en je nachtrust verstoord wordt weet je dat dit niet meer vanzelf goed komt. Maarten is een teamspeler en heeft veel ervaring om u en de mensen in uw organisatie weer vitaal te krijgen.
Stacks Image 5038
Lotte Isbouts
Duurzaam optimaal presteren, ook onder druk, vraagt om een optimale fysieke en mentale gezondheid. Als Ontwikkelings- en gezondheidszorgpsycholoog ging Lotte zich meer en meer richten op het maximaliseren en stabiliseren van prestaties. Zo ontwerpt zij trainingen op maat voor high pressure jobs en (top)sporters. Zij deed onderzoek naar verlies van functie en high incident rates. Wanneer een ziekteverzuim hoger is of wanneer herstel en ontwikkeling naar (top)vorm achterblijft is Lotte de diagnosticus die met haar internationale evidence based onderzoeksmethode in alle precisie de vinger op de meest essentiële factoren weet te leggen.
Stacks Image 5041
Cees Mutters
Vanuit zijn beschouwende op- en instelling verstaat hij de kunst mensen en organisaties snel te doorgronden om waarnodig op het juiste moment de juiste interventies te doen. Is van nature ondernemend, no-nonsense en resultaatgericht. Hij past deze eigenschappen toe in zijn vak als coach, adviseur en trainer. Ervaart het iedere keer weer als een uitdaging om mooie programma’s voor trainees, potentials en high potentials te ontwikkelen en uit te voeren; dit alles als afgeleide van strategische organisatiedoelstellingen.