Stacks Image 9073
Stacks Image 9074

Leiderschap


“Een kunst of een kunde”

In het voorjaar 2016 starten Mutters en Partners en Suray Trainingen in coproductie een leertraject voor haar klanten. Een leertraject waarbinnen professioneel leidinggeven aan meerdere en verschillende situaties centraal staat.

Aan het traject nemen kandidaten deel vanuit meerdere organisaties. Allen met de uitgesproken wens een allround leidinggevend professional te worden.

In onze aanpak en werkwijze kiezen wij er bewust voor om constant een verbinding te leggen tussen leren en presteren. Vooraf wordt vastgelegd en daarmee meetbaar gemaakt wat het resultaat moet zijn op individueel niveau en welke concrete bijdrage dat levert aan de organisatie.

De praktijk als proeftuin in combinatie met korte trainingssessies is volgens ons de beste aanpak. Binnen dit traject is er dan ook een goede balans tussen het vergroten van inhoudelijke kennis, de implementatie daarvan, inspirerende modules en training on the job.

De opbouw van dit traject kenmerkt zich door een intakegesprek, een tweetal modules van twee dagen, een drietal coachgesprekken en een afsluitdag.

Het intakegesprek

Deelname is niet vrijblijvend. Tijdens het intakegesprek worden de persoonlijke leerdoelstellingen verder in kaart gebracht (SMART) en worden afspraken gemaakt over wat het individuele resultaat moet zijn bij afsluiting van het traject en welke toegevoegde waarde dit heeft voor de organisatie.

Module I - Het fundament

Tijdens deze module staan de leiderschapstalenten van iedere deelnemer centraal.
Met elkaar wordt onderzocht en vastgesteld welke leiderschapskwaliteiten van nature aanwezig en goed ontwikkeld zijn en welke kwaliteiten en vaardigheden ontwikkeling en verdere professionalisering behoeven.
Empathie en de kracht van de ‘confrontatie’ zijn tijdens deze module belangrijke thema’s vanuit de wetenschap dat geen verandering mogelijk is zonder deze twee gedragscomponenten.

Coaching I

Kort na de eerste module heeft iedere deelnemer een coachgesprek. Doel van dit gesprek is om de deelnemer te ondersteunen en waar nodig te enthousiasmeren om zijn professionele ontwikkeling als een uitdaging te blijven zien en hier proactief en ondernemend mee om te gaan (verankeren).

Module II - Experimenten en toepassen

Deelnemers hebben tijdens de voorgaande sessies concreet in kaart gebracht welke competenties en vaardigheden zij verder willen ontwikkelen. Module II biedt een proeftuin waarbinnen zij met hun voornemens aan de slag gaan en waarbinnen ervaringsleren centraal staat.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden die de deelnemers zelf inbrengen wordt met ieders thematiek geoefend.

Coaching II

Tijdens deze sessie geven deelnemer en coach, waar nodig, handen en voeten aan het door de deelnemer gemaakte plan van aanpak.

Afsluitbijeenkomst

Tijdens de afsluitbijeenkomst presenteren de kandidaten aan een door hen zelf geselecteerd publiek wat zij tot dan hebben geleerd en ontwikkeld en hoe zij het geleerde in de toekomst verder vorm gaan geven en vasthouden. In deze presentatie wordt tevens benoemd welke bijdrage zij gaan leveren aan de organisatie.

Coaching III

Twee maanden na de afsluitbijeenkomst vindt een laatste coachgesprek plaats, waarbij de laatste puntjes op de i worden gezet.

Enkele kenmerken van dit ontwikkeltraject

  • Deelnemer en leidinggevende maken zich in partnership sterk en verantwoordelijk voor de professionele ontwikkeling van de deelnemer. De leidinggevende wordt dan ook nauw betrokken bij dit ontwikkeltraject
  • De modules geven, zowel praktisch als theoretisch, veel nieuwe inzichten (en injecties) hoe je zaken echt anders kunt gaan aanpakken. Coaching en training on the job helpen het geleerde in de praktijk te implementeren
  • Iedere deelnemer levert een zichtbare prestatie waar het gaat om zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling en daaraan gekoppeld een meetbare bijdrage aan zijn eigen organisatie
  • Deelnemers uit verschillende organisaties met belangstelling voor het zelfde thema maakt dat leren en inspireren hand in hand met elkaar gaan

Het resultaat

  • Deelnemers zijn beter in staat om hun kennis, ervaring en ideeën te vermarkten naar hun omgeving en kunnen beter overtuigen en beïnvloeden
  • Deelnemers zijn ondernemender en meer proactief rond de thema's leiderschap, samenwerken en de noodzaak continu te verbeteren
  • Deelnemers hebben geleerd om waar nodig meer tactisch en strategisch te werk te gaan omdat zij hun empathisch vermogen hebben vergroot
  • Deelnemers hebben een voorbeeldfunctie in het uitstralen van openheid, daadkracht, passie en betrokken- en betrouwbaarheid

Meer weten?

Klik op de button hieronder om contact op te nemen. We vertellen u graag meer over dit bijzondere programma!


Stacks Image 8908
Nieuw programma start in het voorjaar van 2016.
Meer weten? Klik hier!