Stacks Image 9125
Stacks Image 9126

Coaching en training on the job


De methode ‘coaching by objectives’ wordt toegepast om de deelnemer bewuster te maken van zijn competenties, zijn functioneren en het effect daarvan op zijn omgeving. Het resultaat is dat de deelnemer vanuit nieuw verworven inzichten en met nieuw elan strategischer en doeltreffender in zijn werk is.