Stacks Image 9060
Stacks Image 9061

Budgetneutraal ontwikkelen van Potentieel


‘Een ontwikkeltraject waarbinnen uw potentieel een concrete en relevante organisatieopdracht uitvoert en realiseert en tegelijkertijd werkt aan haar eigen professionele ontwikkeling. Voor 2016 hebben we gekozen voor het thema klantgerichtheid en hebben we een coproductie ontwikkeld met Aad Storm van 10 Beaufort Strategisch Marketing Advies.’

Vanuit de veel gestelde vraag: “welke bijdrage levert opleiden en ontwikkelen van uw potentieel nu daadwerkelijk aan onze organisatiedoelstellingen”, geeft Mutters en Partners middels dit traject antwoord.

Onderscheidend

Aan het ontwikkeltraject nemen een twee- tot drietal organisaties deel die ieder vijf deelnemers leveren met een concrete organisatieopdracht.

Een organisatieopdracht die voorheen wellicht gegeven zou worden aan een consultancy bureau maar nu aan eigen potentieel, waardoor kennis in huis wordt ontwikkeld en blijft.

De combinatie van mensen uit verschillende organisaties leidt tot kruisbestuiving en kennisdeling. Binnen het traject is er een goede balans tussen het vergroten van inhoudelijke kennis, de implementatie daarvan, inspirerende workshops en training on the job.

De kracht van de confrontatie

De kracht van confrontatie staat centraal binnen dit professionaliseringstraject vanuit de wetenschap dat er geen verandering mogelijk is zonder confrontatie. Het ontwikkelen van deze competentie geeft daarnaast zelfvertrouwen en leidt uiteindelijk tot duurzame verandering in de omgeving van de deelnemer.

Het resultaat

Uw deelnemers:

  • Maken complexe vraagstukken simpel
  • Verplaatsen zich beter in de ‘mindsets’ van anderen en hebben hun onderscheidende competenties verder ontwikkeld
  • Zijn meer leider door op het juiste moment de juiste dingen te doen, kunnen samenwerken, delegeren en veranderprocessen beter managen
  • Zijn meer uitgesproken en waar nodig rebel, weten een conflict te hanteren met behoud van contact
  • Zijn meer ondernemer geworden, weten beter hoe ze zaken voor elkaar kunnen krijgen en hebben hun business en marktdenken versterkt

En tenslotte

Uw deelnemers hebben voor hun organisatie een relevante opdracht tot het gewenste resultaat gebracht en daarmee de investering in hun ontwikkeling terugverdiend. Vier belangrijke redenen om mee te doen:

  • Uw unieke en uitdagende organisatievraagstukken worden op een hoogwaardige manier beantwoord door uw eigen talenten
  • U ontwikkelt en behoudt kennis in uw eigen organisatie
  • U maakt de ontwikkeling van de toptalenten in uw organisatie budgettair mogelijk
  • U blijft een aantrekkelijke werkgever voor uw potentials, nu en in de toekomst
Over dit unieke leer- en ontwikkeltraject valt vanzelfsprekend veel meer te zeggen bijvoorbeeld: hoe wordt kwaliteit gewaarborgd, hoe zien de modules er inhoudelijk uit en hoe zien wij de rol van de opdrachtgever in dit leertraject?

Meer weten?

Klik op de button hieronder om contact op te nemen. We vertellen u graag meer over dit bijzondere programma!


Stacks Image 5332
Nieuw programma start maart 2016.
Meer weten? Klik hier!