Stacks Image 9086
Stacks Image 9087

Toekomstperspectief voor de 50-plusser


'Een ontwikkelprogramma waarbinnen de 50- plusser de regisseur is van zijn eigen toekomst.'

Over de ouder wordende werknemer is veel te doen. Er wordt veel over gesproken en wellicht nog meer over gepubliceerd met vooral de nadruk op negatieve vooroordelen.

In beleidsnota’s, leeftijdsbewust personeelsbeleid en allerlei wetenschappelijke onderzoeken maakt men opmerkingen en doet men uitspraken over de wel dan niet toegevoegde waarde van 50-plussers binnen organisaties.

Binnen Mutters en Partners heerst de overtuiging dat de bijdrage die een medewerker of leidinggevende levert aan zijn organisatie doorgaans los staat van leeftijd. Factoren als bijv. vitaliteit, kunnen doen waar je goed in bent, bevestiging en erkenning van kwaliteiten en betrokken worden bij de koers die de organisatie vaart, zijn van cruciaal belang en bepalend voor de bijdrage die geleverd wordt. Een positieve kijk op eigen veroudering en toekomst heeft een gunstige invloed op de manier waarop men functioneert. Factoren overigens, die voor iedereen gelden en derhalve niet specifiek leeftijdsgebonden zijn.

Daarom!

Onder het motto ‘Je bent nooit te oud om je eigen toekomst te creëren’ is het daarom dat Mutters en Partners ook programma’s ontwikkelt en uitvoert voor medewerkers en leidinggevenden in de leeftijdscategorie vanaf 50 jaar.
Programma’s met een speels, eigentijds en open karakter, waarbij de deelnemer het stuur in eigen hand heeft om zijn eigen koers te bepalen.

Toekomstperspectief

Het hebben van een toekomstperspectief is uitermate belangrijk. Het programma stimuleert en faciliteert de deelnemer op een originele en kleurrijke manier om zijn eigen beeld over zijn toekomst te creëren en handen en voeten te geven. De creatie kan zijn het perspectief binnen de eigen functie te vergroten maar kan ook gaan over mobilisatie binnen en buiten de eigen onderneming.

Arbeidsmarkt

Mutters en Partners streeft ernaar dat deelnemers van meerdere en verschillende organisaties aan het programma deelnemen.
Bedrijfsbezoeken in het kader van onderlinge ‘kruisbestuiving’, het creëren van een eigen ‘arbeidsmarkt’ met vacaturebank (in- en externe jobrotation) zijn essentieel onderdeel van het programma. De deelnemers hebben ook hier voor een belangrijk deel de regie in eigen handen.

Vitaliteit

Onder vitaliteit verstaan we de mate waarin men krachtig en energiek is door een goede combinatie van gezondheid en gezond gedrag. Dit loopt als een rode draad door de programma’s. Bij het programma zijn een arts, een ontwikkelpsycholoog en een vitaliteitscoach betrokken.

Meer weten?

Meer weten over de opbouw en inhoud van de modules of startdata? Klik hieronder: